Drs T.P. Derks Administratie, advies,

Negen jaar geleden startte Theo Derks zijn onderneming vanuit huis, naast zijn baan in het onderwijs. Inmiddels heeft hij aan de Ganzenweide de beschikking over een echt kantoor en is de onderneming zijn hoofdactiviteit geworden. Derks is gespecialiseerd in het voeren van administraties, het opstellen van jaarrekeningen en het doen van belastingaangiften voor met name kleinere ondernemingen, starters en particulieren. “Naast het min of meer uitvoerende werk speelt de advisering minstens zo’n grote rol in mijn dienstverlening. Ik fungeer vaak als klankbord en vertrouwenspersoon wanneer er veranderingen in de bedrijfssituatie komen – of in privé – of wanneer er toekomstplannen moeten worden gemaakt. Het ondersteunen bij de zaken achter de cijfers is minstens zo belangrijk als de cijfers verwerken. Gebaseerd op mijn jarenlange ervaring kan ik ondernemers daarbij goed van dienst zijn, waarbij ik mij terdege bewust ben van mijn beperkingen. Wanneer er de hulp van een ‘zwaardere’ adviseur nodig is, zal ik niet schromen om dat duidelijk te maken. Over het algemeen kunnen wij ons echter heel goed samen redden.” De subtitel van de onderneming van Derks luidt dan ook niet voor niets ‘Rendement door strategisch ondernemen’.

Bereikbaar
Naast de belangrijke rol van de advisering onderscheidt Derks zich door een aantrekkelijke tariefstelling en een hoge mate van bereikbaarheid. “Ik heb geen van 8 tot 5 kantoormentaliteit, maar ben ook daarbuiten aanspreekbaar voor allerlei zaken. Ook dat wordt door een gestaag groeiend relatiebestand bijzonder op prijs gesteld.”

Voor meer informatie:

Drs T.P. Derks
Administratie, advies, belastingen en organisatie
Ganzenweide 29, 8446 KR Heerenveen
Telefoon: 0513-629110 Fax: 0513-840322
info@tpderks.nl